Privacy

Op deze pagina vind je het privacybeleid van LATEI en lees je meer over de cookies die we gebruiken. LATEI respecteert je privacy en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. We verzamelen informatie over onze bezoekers om deze belangrijke redenen:

  • om onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken;
  • om statistieken omtrent het bezoek en gebruik van deze website in te kunnen zien.

Persoonsgegevens

Op deze website verzamelen we geen persoonsgegevens. Dat gebeurt wel op de website van Nieuwbouw Nederland waarmee deze website verbonden is. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat aan ons doorgeven via info@latei.nl.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Je gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. LATEI zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast verstrekt LATEI nooit zonder toestemming gegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. LATEI bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.